உற்பத்தி செயல்முறை

1. எங்கள் தொழிற்சாலை

2. பொருள் QC

2. பொருள் QC

3. வெட்டுதல்

3. வெட்டுதல்

3. வெட்டுதல்

4. முதல் மெருகூட்டல்

5. அசெம்பிளிங்

6. பசை

7. கியூ.சி.

8. ஆணி

9.பொலிஷிங்

10. கியூ.சி.

11. டிரைவ் கீல்கள் மற்றும் பிடியிலிருந்து

12. பைட்டிங்

12. வண்ண இறப்பு

13. வேலைப்பாடு

13. லேசர் வேலைப்பாடு

14. கியூ.சி.

14. கியூ.சி.

15. பேக்கிங் செய்ய தயாராக உள்ளது

16. பொதி பொருள்

16. பொதி செய்தல்

17. நன்றாக நிரம்பியுள்ளது

18. கொள்கலன் ஏற்றுதல்

[W7JRD]MW1MZJMF_0X~3D29