உற்பத்தி செயல்முறை

1.எங்கள் தொழிற்சாலை

2. பொருள் QC

2. பொருள் QC

3. வெட்டுதல்

3. வெட்டுதல்

3. வெட்டுதல்

4. முதல் மெருகூட்டல்

5. அசெம்பிளிங்

6. பசை

7. QC

8. ஆணி அடித்தல்

9. பாலிஷ் செய்தல்

10. QC

11. டிரைவ் கீல்கள் மற்றும் கிளாஸ்ப்

12. paiting

12. நிறம் இறக்கும்

13. வேலைப்பாடு

13. லேசர் வேலைப்பாடு

14. QC

14. QC

15. பேக்கிங் தயார்

16. பேக்கிங் பொருள்

16. பேக்கிங்

17. நன்றாக நிரம்பியது

18. கொள்கலன் ஏற்றுதல்

[W7JRD]MW1MZJMF_0X~3D29